Dexter Dolphin (B1466)
Dexter Dolphin (B1466)
Dexter Dolphin (B1466)

Dexter Dolphin (B1466)

$17.50
Dexter makes a splash wherever he hangs out. (6" L x 3 ½" W x 3" H)